مرور برچسب

سیستم بانکی

نقدینگی در سراشیبی افتاد

اقدامات دولت برای سر و سامان دادن به وضعیت نقدینگی از طریق سند تحول بانکی، کاهش سرعت چاپ پول، کنترل اضافه برداشت و اصلاح ترازنامه بانک‌ها، طبق آمار…

بانک‌ها به مرکز تامین مالی افراد خاص تبدیل شده‌اند/ دولت، بانک‌های مستنکف از اعطای وام مسکن را تعطیل…

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اغلب بانک‌ها به مرکزی برای تامین منابع مالی افراد خاص تبدیل شده‌اند لذا حاکمیت باید این بانک ها را تعطیل…

طرح خطرناک ادغام بانک‌ها

از اواخر عمر دولت گذشته بحث بر سر ادغام بانک‌ها به علت وقوع ناترازی در سیستم بانکی بالا گرفت و در نهایت با دامنه این بحث بی‌سرانجام، به دولت بعد کشیده…