درباره ما

صاحب امتیار و مدیر مسئول: محمود فراهانی

نشانی: ولی عصر بالاتر از پارک ساعی .کوچه 36. شماره 7 ، طبقه 5 ، واحد 252

شماره تلفن و فکس: 88644303

پست الکترونیک: info@ebinews.com

مدیر فنی: webmaster@ebinews.com