مرور برچسب

جباری

حسنی مبارک از زندان آزاد شد

رسانه های عربی لحظاتی پیش از آزادی حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر از زندان طره و انتقال وی به مکانی که قرار است تحت اقامت اجباری قرار دارد، خبر دادند.