آیا وام ازدواج حذف شده است؟

هنوز ابهامات زیادی درباره وام ازدواج سال آینده وجود دارد. اینکه مبلغ وام چقدر می‌شود و آیا قرار است بازپرداخت آن افزایش پیدا کند و تعداد ضامن‌ها کمتر…

ایران کیش باید نوآور بماند

رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس گفت: آنچه که دانش بنیان بودن یک شرکت را حفظ کرده و ارتقا میدهد اهمیت تیم نو آوری است. برای شرکت هایی مثل ایران کیش،…