مرور رده

تحلیل

سیب سرخ پرداخت

داستان اصلاح نظام کارمزد، داستان امروز و دیروز نیست. اساساً همۀ تغییر و تحولاتی که طی دو دهه اخیر در حوزۀ پرداخت صورت گرفته دست کم یکی از اضلاعِ…