مرور رده

تحلیل

تحقق اکوسیستم پرداختِ باز

در مسیر پلتفرم شدن، که مقدمه اکوسیستم پرداخت باز محسوب می‌شود، پنج عامل« مقررات، زیرساخت تعاملی، امنیت، منظومه عملیاتی و سپهر خدمت» از اهمیت کلیدی…

سیستم بانکی؛ مضنون همیشگی

اهمیت بانک‌ها در کشورهای پیشرفته در حدی است که برخی از آنان، تعطیلات عمومی خود را «تعطیلات بانکی» نام نهاده‌اند؛ به این معنی که وقتی بانک‌ها تعطیل…

دلایل اوج‌گیری تورم چیست؟

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) معتقد است نتیجه نامشخص از مذاکرات وین و اوج گیری کرونا، می‌تواند بر انتظارات تورمی تاثیر بسیار بدی داشته باشد و…