مرور برچسب

مردم

مردم ۶ استان بيكارتر شدند

نرخ بيكاري ۶ استان آذربايجان‌شرقي، بوشهر، تهران، خراسان‌جنوبي، كردستان و كرمان كه در تابستان سال گذشته تك‌رقمي بوده، در تابستان امسال دورقمي شده است.