مرور برچسب

بهزیستی

قم استان بی‌متکدی می‌شود

جانشین فرماندهی انتظامی استان قم با اشاره به طرد اتباع خارجی که در قم اقدام به تکدیگری می‌کنند، تاکید کرد: استان قم را از وجود این افراد پاک می‌کنیم.