مرور برچسب

اوراق مشارکت

یک اتفاق در شبکه بانکی

برای تقویت توان تسهیلات دهی بانک ها به بخش تولید دولت یازدهم بخشی از بدهی به جامانده از دولت های قبل به بانک ها را به صورت نقدی پرداخت کرد.