آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۲۹۰,۵۰۰ (یک میلیون و دویست و نود هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۶۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۲۹۰,۵۰۰-۸,۴۰۰-۰.۶۶11:29
۱,۲۹۸,۹۰۰۱,۴۰۰۰.۱روز قبل
۱,۲۹۷,۵۰۰۸,۸۰۰۰.۶۷۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۳۱۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۵۹۶,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و نود و شش هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۱۷۹ (بیست و هفت هزار و یکصد و هفتاد و نه) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۷,۱۷۹-۰.۰۱11:27
۲۷,۱۸۰۱۰روز قبل
۲۷,۱۷۹۱۳۰.۰۴۳ روز پیش

 

قیمت دلار در صرافی ملی امروز

در بازار امروز دلار در صرافی ملی نسبت به روز قبل بدون تغییر، ۲۷,۳۹۵ (بیست و هفت هزار و سیصد و نود و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۳,۷۲۶ (سی و سه هزار و هفتصد و بیست و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۳,۷۲۶-۹۱-۰.۲۷11:20
۳۳,۸۱۷-۶۴-۰.۱۹روز قبل
۳۳,۸۸۱۳۰۶۰.۹۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۰۸ تومان کاهش، ۴۰,۱۴۰ (چهل هزار و یکصد و چهل ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۴۰,۱۴۰-۱۰۸-۰.۲۷11:20
۴۰,۲۴۸-۷۸-۰.۲روز قبل
۴۰,۳۲۶۳۹۸۰.۹۸۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۲۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۳,۴۶۵ (بیست و سه هزار و چهارصد و شصت و پنج ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 13,075,000 (سیزده میلیون و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۳,۰۷۵,۰۰۰-۲۰,۰۰۰-۰.۱۶11:28
۱۳,۰۹۵,۰۰۰-۳۵,۰۰۰-۰.۲۷روز قبل
۱۳,۱۳۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۰.۵۳۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۸۱۵,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد و پانزده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۸۱۵,۰۰۰-۲۵,۰۰۰-۰.۳۷11:26
۶,۸۴۰,۰۰۰-۱۰,۰۰۰-۰.۱۵روز قبل
۶,۸۵۰,۰۰۰۵۵,۰۰۰۰.۸۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۱۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۷۹۳,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و نود و سه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۹۸,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و نود و هشت هزار) تومان قیمت خورد.