مرور برچسب

معاون وزیر

آغاز عرضه صکوک از سال آتی

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تاکید بر این که اوراق صکوک در بودجه 94 دیده شده و انتظار می‌رود در سال آینده توزیع شود، اظهار کرد: اوراق صکوک و…