برچسب ها و مطالب مرتبط با API

مطالب مرتبط با API

گفت و گو با لانا عبدالیوف مدیر نوآوری و سیاست پرداخت لویدز

تدوین و اجرای استاندارد API برای بانک ها یک تغییر بسیار بزرگ است

گفت و گو با رئیس نهاد اجرایی بانکداری باز (OBIE)

پیشرفت بانکداری باز در انگلستان

چالش های بانکداری باز روی میز کارشناسان و فعالان حوزه نوآوری

بانکداری باز برزخی برای بانک های ایرانی/ بانک های نیمه بسته( بخش دوم)

چالش های بانکداری باز روی میز کارشناسان و فعالان حوزه نوآوری

بانکداری باز برزخی برای بانک های ایرانی/ بانک های نیمه بسته( بخش اول )

در گفت و گو با مدیرعامل فرابوم چالش های بانکداری باز تشریح شد؛

اساس نوآوری با رگولاتور ساختار موازی ندارد/ ذات API ناامن است

گفت و گوی بانکداری الکترونیک با شهریار خلیلی، مدیرعامل به پرداخت ملت

فراهم کردن API پیش شرط گسترش تراکنش های موبایلی/ خروج از کسب و کارهای محدود، راه نجات کیف پول

سیستم Open X در حال ظهور است/ نسخه جدید بانکداری باز

  1. 1