مرور برچسب

گواهی سپرده خاص

واکنش بازارها به سود ۳۰ درصدی

روز گذشته انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌‌‌‌‌‌‌‌الحساب ۳۰‌درصد در بانک‌ها آغاز شد. بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌های میدانی از حال‌‌‌‌‌‌‌‌وهوای بانک‌ها نشان…