مرور برچسب

گشت ارشاد

عکس: گشت ارشاد در اندونزی

در منطقه آچه اندونزی پلیس شریعت بر رفتار شهروندان نظارت می کند و در صورت تخطی آنها از حدود و قوانین اسلامی ، مجازات هایی از شلاق و حبس گرفته تا جزای…