مرور برچسب

کیف پول

TON Board متوقف شد

پس از دستور توقف گرام توسط قانون‌گذاران آمریکا، یک کانال مخصوص سرمایه‌گذاران پروژه TON (شبکه باز تلگرام) فعالیتش را متوقف کرد.

حلقه مفقوده شبکه بانکی

حلقة مفقوده شبکه بانکی در کشور این است که بانک مرکزی به عنوان قانون‌گذار، قوانین دقیق و روشنی در در خصوص کیف پول ندارد تا منجر به فعالیت جدید شرکت‌های…