مرور برچسب

کنترل نرخ ارز

رشد دلار متوقف شد؟

قیمت دلار که بهمن‌ماه را افزایشی آغاز کرده بود، چند روزی است که در کانال فعلی در جا می‌زند. کارشناسان بازارسازی و مخابره اخبار سیاسی را عاملی برای این…