مرور برچسب

کمیسیون برنامه و بودجه

ارز مرجع دارو حذف شد

طبق اعلام یکی از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس رئیس کل بانک مرکزی از عدم اختصاص ارز مرجع به دارو خبر داده و گفته است که…