مرور برچسب

کمیسیون برنامه و بودجه

افزایش قیمت سوخت منتفی شد

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی میزان درآمدزایی هدفمندی از افزایش قیمت سوخت در سال گذشته را 38 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: صلاح نیست که سوخت را…