مرور برچسب

کمپین

فرصت‌سوزی خودروسازان داخلی!

رییس کنفدراسیون صادرات ضمن ارزیابی از کمپینی که برای نخریدن خودور داخلی شکل گرفته است، گفت: با توجه به فرصتی که در سال‌های گذشته در اختیار خودروسازان…