مرور برچسب

کشور

١٠کشور بر خوان احمدی نژاد

از آن زماني‌كه اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهور، در يكي از سخنراني‌هاي خود، خبر از ايجاد اشتغال در دولت احمدي‌نژاد داد، بيش از يك سال مي‌گذرد؛ آن…