مرور برچسب

کد پرداز

کدپرداز تاپ چیست؟

کدپرداز تاپ شیوه جدید پرداخت است. از این به بعد بدون همراه داشتن پول نقد و کارت های بانکی، تنها با یک اسکن ساده می توانید کلیه دریافت و پرداخت ها را…