مرور برچسب

کتاب

تیراژ کتاب؛ ۲۰ نسخه!/ عکس

شمارگان کتاب‌های یک ناشر که از قضا ناشر دولتی هم هست، به عدد عجیب ۲۰ نسخه رسید! این رقم تاکنون در صنعت نشر ایران بی‌سابقه بوده و زنگ خطر جدی را در…