مرور برچسب

کاندیداهای ریاست جمهوری

احتمال رفع فیلتر فیس بوک

سایت تدبیر24 - سخنان چندی قبل رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با این عنوان که فیس بوک پدیده مبارکی است، تصمیمات جدی در خصوص رفع فیلتر این شبکه گسترده…

روحانی را چه چیز برنده کرد؟

شاید آن چیزی که بیش از همه حد فاصل روحانی با دیگر کاندیداهای ریاست‌جمهوری بود، نه برنامه‌های اقتصادی وی، بلکه عملا امیدی بود که در پس چهره مردمی خسته…