مرور برچسب

کامپیوترهای شخصی

محافظت از رمزهای عبور

فراموشی رمز‌های عبور و نام کاربری به دغدغه‌ اصلی اکثر کاربران امروزی تبدیل شده است. مخصوصا اگر در سایت‌ها و سرویس‌های اینترنتی گوناگونی عضویت داشته…

iMac جدید با قیمتی ارزان‌تر

در حالی که بازار کامپیوترهای شخصی در سال‌های اخیر و به دنبال رونق بازار تبلت‌ها و موبایل‌های هوشمند دچار رکود شده است، کامپیوترهای رومیزی بدون کیس…

iMac جدید با قیمتی ارزان‌تر

در حالی که بازار کامپیوترهای شخصی در سال‌های اخیر و به دنبال رونق بازار تبلت‌ها و موبایل‌های هوشمند دچار رکود شده است، کامپیوترهای رومیزی بدون کیس…