مرور برچسب

کارلوس کی روش

آیا کارلوس کی روش مقصر است؟

مدیرفنی و مربی تیم ملی امید باید در جلسه ای سرمربی تیم ملی بزرگسالان را توجیه کنند که بازیهای مقدماتی المپیک مهمتر از دوبازی دوستانه تیم ملی در مقابل…