مرور برچسب

کارتخوان

الزام شرکت‌های بورسی در صدور صورتحساب الکترونیکی/ ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، شرکت‌های پذیرش شده در بورس و فرابورس نخستین گروهی هستند که در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان…