مرور برچسب

کارتخوان

نگاهی به محدودیت‌های ابزارهای مختلف تراکنش بانکی/ حداقل و حداکثر انتقال وجه از طریق ابزارهای مختلف…

اخیرا محدودیت‌های جدیدی برای انجام تراکنش‌های کارت به کارت از سوی دولت اعمال شده است. به همین بهانه، محدودیت‌های ابزارهای گوناگون پرداخت مورد بررسی…