مرور برچسب

چک الکترونیک

چگونه چک دیجیتال بگیریم؟

با گذشت ۵سال از اجرای قانون جدید چک و الزام بانک‌ها برای صدور چک دیجیتال، حالا این کار در دولت سیزدهم نهایی و اجرا شده و مشتریان بانک‌ها می‌توانند…