مرور برچسب

چای

کافئین اعتیاد آور است؟

کافئین از جمله خوراکی‌هایی است که چه بخواهیم و چه نخواهیم بعد از مصرف مداوم به آن‌ها اعتیاد پیدا خواهیم کرد. از این رو باید توجه داشت که کافئین هم…