مرور برچسب

چاپ پول

اعتراف رییس کل به چاپ پول

در کنار سایر عوامل افزایش نرخ تورم، پای ارز فروشی از محل صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی نیز در میان است و با وجود رد چند باره موضوع از سوی…

علاج «اعتیاد به چاپ پول»

میلتون فریدمن در توضیح دلایل پیدایش و هزینه‌های کاهش تورم در سال 1980 سخنان قابل‌تاملی بیان ‌کرده است. او معتقد بود: «تورم مانند مصرف مشروبات الکلی…

دولت چرا نان را گران کرد؟

با توجه به همه اتفاقاتی که طی چند سال گذشته روی داده، اگر قیمت نان افزایش پیدا نکند در عرضه نان تنها به این دلیل که کسی دیگر حاضر به پخت نان نیست،…