مرور برچسب

پورابراهیمی

روحانی تذکر گرفت

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی به رئیس جمهور خواستار ارایه ساز و کار مناسب برای جلوگیری از ارایه اطلاعات غلط به بالاترین مقام…