مرور برچسب

پلتفرم

هر نفریک بانک شخصی

گر به میامی بروید و یا با فرودگاه تماس بگیرید، که هزار دلار گم کرده‌اید. آنها به شما پرداخت می‌کنند و هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت، چرا که آنها می‌دانند…