مرور برچسب

پرستار

کاهش ساعت کار تمام پرستاران

استانداردسازی خدمات پرستاری، تعرفه‌گذاری واقعی برای خدمات ارائه شده توسط آن‌ها از جمله بدیهی‌ترین خواسته‌های این قشر از خانواده عظیم بهداشت و درمان به…

لباسی جدید برای پرستاران

معاون پرستاری وزارت بهداشت از طراحی لباس پرستاران خبر داد و درباره جذب پرستاران شرکتی نیز گفت: در بخشنامه جدید همه شرکت‌ها ملزم به بیمه کردن نیروهای…