مرور برچسب

پرداخت

دورنمای روشن صنعت پرداخت

چه بحران مالی جهانی در سال 2008 باشد، چه انقلاب استارت‌آپ‌ها و یا همه‌گیری کووید-19، رویدادهای بین‌المللی اخیر شاهد پیشرفت صنعت پرداخت سریع‌تر از هر…