مرور برچسب

پرداخت یارانه

نان گران می شود

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران گفت: افزایش قیمت زیاد نخواهد بود و با پرداخت یارانه جبرانی به مردم این بار را از دوش آنها برمی داریم.

یارانه را امشب برداشت کنید

یارانه 45500 تومانی شهریورماه بناست ساعت 24 امروز به حساب سرپرستان خانوار واریز شود همچنین دولت از این ماه به متولدین جدید هم یارانه پرداخت خواهد کرد.