مرور برچسب

پرداخت یارانه

دولت چرا نان را گران کرد؟

با توجه به همه اتفاقاتی که طی چند سال گذشته روی داده، اگر قیمت نان افزایش پیدا نکند در عرضه نان تنها به این دلیل که کسی دیگر حاضر به پخت نان نیست،…