مرور برچسب

پرداخت حق بیمه

ظریف به مجلس احضار شد

سوال ملی 11 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر خارجه درباره علت خودداری کنسولگری ایران در فرانکفورت آلمان در اخذ بیمه‌نامه دانش‌آموز متوفی اعلام وصول شد.