مرور برچسب

پرداخت تسهيلات

وام‌دهی به سبک بانک تجاری

بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی در حمایت از تعاونگران، با لحاظ شرایط پرداخت تسهیلات به فعالان این بخش، به مثابه بانک‌های تجاری عمل می‌کند.