مرور برچسب

پرداخت اینترنتی

پرداخت اینترنتی از طریق درگاه بانک‌ها از آذر ماه متوقف می شود /فروشگاه‌های مجازی نماد اطمینان و مجوز…

مدیرعامل شاپرک با بیان این‌که پذیرش کلیه پرداخت‌های اینترنتی در شبکه شتاب از طریق بانک‌ها متوقف و در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک متمرکز می شد،…