مرور برچسب

پرداخت اینترنتی

نگاهی به اینترنت در ایران

روند افزایشی استفاده از اینترنت در تمام دنیا با سرعت غیرقابل باوری در حال حرکت است. تحولات پرشتاب علمی، فناوری به عنوان مهم ترین عامل و موتور محرك…

۳۵ میلیون تراکنش اینترنتی

در اردیبهشت ماه 96، تغییرات میانگین مبلغ هر تراکنشِ انجام شده روی پایانه های اینترنتی، در 15 استان کشور رشد مثبتی را تجربه کرده است اما در سایر استان…