مرور برچسب

پتروشیمی پردیس

ریزش دوباره بازار

همایون دارابی: شادی سهامداران برای رشد شاخص بورس در روز شنبه تنها یک روز پایدار بود و دیروز بار دیگر شاخص کل با ریزش سنگین مواجه شد.