مرور برچسب

پایگاه داده

بازگشت طاعون

دانشمندان مدعی‌اند دو مورد از خانمان‌براندازترین طاعون‌های تاریخ بشر ممکن است دوباره ظاهر شوند.