مرور برچسب

پایانه فروش

پذیرنده یا مرچنت؟

به زبان ساده از نظر بانک مرکزی در حوزه پرداخت، پذیرنده یعنی شخص حقیقی یا حقوقی است که برای تسهیل در فرایندهای پرداخت خود از خدمات شرکت‌های psp یا…