مرور برچسب

پات لایف

روز اپلیکیشن با پات لایف

امروز روز اپلیکیشن است. روزی برای پاسداشت آنچه دنیای امروزمان را تغییر داده و به آن رنگ و بویی دیگر بخشیده است. حالا تصور جهان بدون اپلیکیشن ها محال…