مرور برچسب

وزیر دادگستری

فیلترینگ یعنی مرگ سایت‌ها

وزیر دادگستری با تاکید بر مشکلاتی که به واسطه فیلترینگ سایت‌ها برای کسب و کارهای اینترنتی ایجاد می‌شود،گفت: ما طالب جدی فعالیت کسب‌وکارهای نوپا هستیم.