مرور برچسب

وزیر بهداشت

آب شرب تهران سالم است

دکتر «علی اکبر سیاری» اظهارات ضد ونقیض و تردید درباره سلامت و کیفیت آب شرب تهران را بی اساس خواند و افزود: بررسی مداوم آب تهران به منظور آزمایش میزان…