مرور برچسب

وزیر بهداشت

وزیر بهداشت کارانه می گیرد؟

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه وزیر بهداشت کنونی فعلا از این دانشگاه کارانه نمی‌گیرد با تشریح اینکه از بین ۱۱۰۰ کادرپزشکی این دانشگاه…

تشکر وزیر بهداشت از ظریف

این موفقیت را که با حمایت های مقام معظم رهبری و پشتیبانی بی دریغ آقای دکتر روحانی به بار نشست، به ملت بزرگ و شریف ایران تبریک می گویم و امیدوارم طی…