مرور برچسب

وزارت راه و شهرسازی

جزئیات الزام ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک؛ خانه‌های روستایی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام الزام ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک از ۱۹ فروردین، گفت: خانه‌های روستایی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند.