مرور برچسب

واگذاری

۷۱ شرکت دولتی واگذار شد

مشاور رییس سازمان خصوصی سازی گفت: در یک سال گذشته ۱۹۰ بنگاه به ارزش بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد ریال قیمت گذاری و عرضه شد که از این میزان ۷۱ بنگاه به ارزش…