مرور برچسب

وام مسکن

بانک‌ها به مرکز تامین مالی افراد خاص تبدیل شده‌اند/ دولت، بانک‌های مستنکف از اعطای وام مسکن را تعطیل…

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اغلب بانک‌ها به مرکزی برای تامین منابع مالی افراد خاص تبدیل شده‌اند لذا حاکمیت باید این بانک ها را تعطیل…