مرور برچسب

واحد پول

۸ نکته خواندنی درباره ریال

اگرچه در اغلب معاملات و گفتگو های روزمره از تومان به عنوان واحد پول استفاده می کنیم اما حقیقت این است که واحد پول رسمی ایران در حال حاضرریال است.